Tankar och fakta om sorg

Jag tror att en anledning till att vi tycker det är så svårt med sorg och dess bearbetning är att vi aldrig lärt oss vad vi kan förvänta oss av sorg. Vad den faktiskt innebär och hur man kan ta sig igenom den.

Detta är ett problem för den som sörjer för man upplever att man inte vet om man är på rätt väg framåt. Om känslorna man bär är normala eller om det sättet sorgen tar sig uttryck på är normalt eller sjukligt. Även för för omgivningen är det svårt utan kunskap och erfarenhet att veta hur man ska eller kan förhålla sig till sorg och den/de närmast sörjande.

En sak vet vi säkert. Det är en stark förtvivlan och djup skärseld en sörjande går igenom. Naturligtvis finns även lättnad för vissa sörjande där den som gått bort sluppit fortsatt värk, lidande och kanske ett icke värdigt liv. Trots denna känsla av lättnad/befrielse består sorgen och dess separation för de anhöriga och de som stått personen nära.

Vi sörjer främst över separationen från den människa som lämnat oss. Beroende på hur stark relationen varit sörjer vi olika djupt, olika starkt och olika länge.

Här listar jag några tankar kring vad sorg innebär och hur man kan förhålla sig till den.

Annonser